Copyright site rijschool-rijbewijs.net

© Copyright 2011 Searchtrends

Searchtrends, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten) met betrekking tot op de site rijschool-rijbewijs.net gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor het online bekijken van de site rijschool-rijbewijs.net.

Toestemming hergebruik tekst

Met vermelding van de bron rijschool-rijbewijs.net mag tekstinformatie op onze site worden gedeeld met anderen voor persoonlijk-/privégebruik. Voor zakelijk/commercieel gebruik geldt:
zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Searchtrends is het niet toegestaan, de inhoud van de site rijschool-rijbewijs.net over te nemen, te vermenigvuldigen (anders dan voor persoonlijk gebruik) of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Copyright beeldgebruik rijschool-rijbewijs.net

Gebruik of reproductie van de foto’s, op de sites van voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden. Voor zover foto’s van derden zijn gebruikt op de site rijschool-rijbewijs.net is hiervoor toestemming verkregen en is vermeld of is bekend bij de webredactie bij wie het originele copyright berust.

Seacrhtrends, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site rijschool-rijbewijs.net de gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site rijschool-rijbewijs.net.