De dag van het praktijkexamen

Het praktijkexamen vraagt jouw rijschool voor je aan wanneer je je rijlessen goed hebt afgerond. Het praktijkexamen mag je pas doen nadat je je theorie examen hebt behaald. De inhoud van het praktijkexamen kan voor elke leerling verschillen. Het hangt er namelijk ook vanaf of en hoe je de tussentijdse toets hebt gedaan.

Voorbereiden op de dag van je praktijkexamen

De inhoud van het praktijkexamen kan per leerling verschillen.©richard villalon - FotoliaTijdens de tussentijdse toets (TTT) die je eigenlijk als proefexamen kunt zien, heb je de mogelijkheid een vrijstelling voor de bijzondere manoeuvres te verdienen. Wanneer je deze tijdens de tussentijdse toets op een goede manier hebt volbracht dan hoef je deze tijdens het eerstvolgende praktijkexamen niet meer te doen. Mocht je zakken voor het eerste praktijkexamen, dan vervalt de vrijstelling voor de bijzondere manoeuvres voor het herexamen ook.

Het totale praktijkexamen duurt ongeveer een uur. Zorg dat je op tijd bij het CBR bent, zodat je zo rustig mogelijk naar het praktijkexamen toe kunt leven. Veel praktijkexamen kandidaten nemen voorafgaand aan het praktijkexamen nog een rijles. Op die manier hebben ze al een stuk gereden voordat ze bij het CBR zijn en stappen ze niet ‘koud’ achter het stuur. Na aankomst bij het CBR krijgt de kandidaat een introductie en vindt een kennismaking met de examinator plaats. Tijdens het praktijkexamen mag de rij instructeur met je mee. Het is net waar jouw voorkeur ligt.

Voordat het praktijkexamen daadwerkelijk van start gaat, moet het behaalde theorie certificaat, een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde zelfreflectie formulier aan de examinator overhandigd worden. Hierna begint het praktijkexamen met een ogentest waarbij de kandidaat laat zien dat hij of zij het kenteken van een stilstaande auto vanaf ongeveer 25 meter afstand kan lezen. Daarna moet de kandidaat een aantal handelingen verrichten in de lesauto. Denk hierbij aan het controleren of alle lichten functioneren.

Rijden tijdens het praktijkexamen

Het rijden tijdens het praktijkexamen neemt het grootste gedeelte van het uur in beslag. Als kandidaat is het de bedoeling te laten zien dat je goed kijkt, anticipeert op het verkeer en de verschillende onderdelen van het autorijden goed beheerst. Ongeveer een kwartier van het praktijkexamen bestaat uit het rijden naar een bestemming zonder aanwijzingen. Het is overigens niet vereist om een foutloze rit te rijden. Een foutje is niet erg. Het is wel belangrijk hoe de kandidaat hier tijdens het praktijexamen mee omgaat en of deze zich een veilige en zelfstandige chauffeur toont. De ongeschreven regel is vaak dat wanneer de examinator moet ingrijpen, je bent gezakt.

Uitslag praktijkexamen

De uitslag van het praktijkexamen wordt na de rit meegedeeld aan de kandidaat. Hiervoor gaan de kandidaat, de examinator en de instructeur naar een ruimte waar de uitslag van het praktijkexamen en het zelfreflectie formulier worden besproken. De geslaagde kandidaat wordt vervolgens geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register. Wanneer de kandidaat gezakt is, legt de examinator uit wat hiervoor de redenen zijn. De onderdelen van het praktijkexamen, waarvan de examinator vindt dat de kandidaat deze nog niet voldoende beheerst, worden ook genoteerd op een formulier. Op die manier kan de kandidaat dit doorlopen met de instructeur en werken aan de verbetering hiervan. De uitslag van het praktijkexamen wordt na de rit meegedeeld aan de kandidaat.©Nikolai Sorokin - Fotolia

Lees meer over de gestelde exameneisen. Denk daarbij aan het kijkgedrag en de bijzondere verrichtingen.

Ga terug naar het hoofdmenu: Praktijkexamen.