Rijles en autisme is te combineren

Wie denkt dat rijles en autisme of ADHD niet samen kunnen gaan, heeft het mis. Mensen met ADHD of autisme verwerken informatie op een andere manier dan mensen zonder deze aandoening. Met de juiste begeleiding van zowel de rijleraar als de examinator zijn zij ook heel goed in staat om rijles en autisme te combineren.

ADHD en Autisme zijn geestelijke beperkingen:

Wat is ADHD

Mensen met ADHD vinden het moeilijk om te anticiperen op iets wat zich pas in de toekomst afspeelt. ADHDH staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dat wil zeggen dat mensen met ADHD veel ontvankelijker zijn voor prikkels die in het heden spelen. Hierdoor kunnen ze hun aandacht slecht bij één ding houden, omdat zij snel(ler) afgeleid worden door prikkels in hun omgeving. Meer informatie over ADHD kun je lezen op Wikipedia.

Wat is autisme

Mensen met autisme denken anders dan mensen zonder autisme. Er zijn verschillende theorieën over autisme. Globaal gezegd kan men zeggen dat mensen met autisme beperkingen in de sociale interactie, de communicatie met anderen en herhalend gedrag vertonen. Meer informatie over autisme vind je op Wikipedia.

Rij instructeurs en autisme

Er bestaan speciale opleidingen voor rij instructeurs, zodat mensen rijles en autisme of ADHD bij deze rij instructeurs toch kunnen combineren. Zo leert de rij instructeur in deze opleidingen onder andere:

  • wat de stoornissen inhouden;
  • wat de valkuilen en moeilijkheden zijn van de stoornissen in combinatie met het autorijden;
  • welke oplossingen er bestaan voor deze moeilijkheden.

Rij instructeurs die leerlingen met autisme of ADHD gaan begeleiden, kunnen drie opleidingen afronden. Het eerste niveau biedt de rij instructeur basisvaardigheden in het omgaan met autisme/ADHD. Het tweede niveau zorgt ervoor dat de rij instructeur gevorderde basisvaardigheden krijgt voor de combinatie rijles en autisme/ADHD. Tenslotte kan de rij instructeur ook een erkend rij instructeur worden. De rij instructeur heeft dan de eerste twee niveaus doorlopen en laat zich elk jaar bijscholen.

Meer weten over rijles en autisme of ADHD? Of juist informatie over het worden van een erkende rij instructeur? Bekijk de volgende website eens: http://www.rijles-en-autisme.nl/