Rijopleiding In Stappen (RIS-opleiding)

De rijopleiding in stappen is sinds 2003 ingevoerd. De rijopleiding in stappen is een gestructureerde rijopleiding waarbij de leerling vier fases doorloopt. Via deze fases leert de leerling stapsgewijs autorijden. Via een leerkaart houdt de rij instructeur nauwkeurig de vorderingen van de leerling bij. Op die manier kunnen zowel leerling als rij instructeur bepalen aan welk onderdeel meer aandacht besteed moet worden.

Met de Rijopleiding in Stappen (RIS-opleiding) leer je in verschillende fasen gestructureerd autorijden. ©Jürgen Fälchle - FotoliaDe leerling bereidt de theorie van elke rijles thuis voor. De rij instructeur hoeft daardoor geen theorie hoeft uit te leggen tijdens de rijles, wat tijd scheelt die besteed kan worden aan de praktijk. De rijopleiding in stappen geeft bijna 20% meer kans om in één keer te slagen dan de reguliere opleiding. Onderzoek van het CBR heeft dat uitgewezen.

De vier stappen van de rijopleiding in stappen zijn:

 • Fase 1: In fase 1 van de rijopleiding in stappen is het belangrijkste aspect dat de leerling de auto kan bedienen. Aan het einde van deze fase is het de bedoeling dat het bedienen van de auto een automatisme is geworden.
 • Fase 2: In fase 2 van de rijopleiding in stappen dien je eenvoudige verkeerssituaties te kunnen herkennen en oplossen. Hierbij wordt de leerling het kijkgedrag aangeleerd en dient de leerling bijzondere manoeuvres uit te kunnen voeren. Een examinator van het CBR toetst de leerling aan het einde van de tweede fase. Op die manier wordt de leerling beoordeeld door iemand anders dan de vertrouwde rij instructeur. Zo went de leerling aan een ander persoon naast zich en komen er wellicht andere aspecten naar voren in het rijgedrag die de vertrouwde rij instructeur niet zijn opgevallen.

 • Fase 3: In fase 3 van de rijopleiding in stappen moet de leerling moeilijke verkeerssituaties kunnen herkennen en oplossen. Aan het einde is het mogelijk een tussentijdse toets af te leggen. Deze wordt beoordeeld door een examinator van het CBR. De leerling kan zo vrijstelling krijgen voor de bijzondere manouvres in het echte praktijexamen.
 • Fase 4: In fase 4 van de rijopleiding in stappen leert de leerling te anticiperen op het verkeer, zuinig te rijden en sociaal te leren rijden. Daarnaast leert de leerling autorijden bij bijzondere weersomstandigheden (als het bijvoorbeeld sneeuwt). Normaal gezien worden rijlessen afgezegd bij dergelijke weersomstandigheden.

  Fase 4 wordt afgesloten met het praktijexamen. Aangezien de leerling aan het einde van fase 2 en 3 al ervaring heeft opgedaan met de beoordeling door een examinator van het CBR zal de leerling hoogstwaarschijnlijk minder last hebben van zenuwen.

 • De rijopleiding in stappen (RIS-opleiding) is iets duurder dan de reguliere opleiding. Dat komt omdat je na fase 2 en 3 extra getoetst wordt, wat niet het geval is bij de reguliere rijopleiding. Als je een rijopleiding in stappen wilt volgen, moet je ook informeren waar dit kan. Rij instructeurs dienen namelijk een speciaal certificaat te behalen wanneer zij deze opleiding geven. Niet elke rijschool heeft echter rij instructeurs die speciaal getraind zijn om deze rijopleiding in stappen te onderrichten. Informeer bij de rijschool van jouw keuze of zij RIS-gecertificeerde instructeurs hebben.

  Lees meer over de rijbewijs snelcursus.

  Ga terug naar het menu: Rijschool kiezen.